Ticaret odasımıza Büyükelçilerin ziyareti

Başkanımız Köksal Seymen’in ticaret odası başkanı danışmanı olması sebebiyle , ticaret odasını ziyarette bulunan Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder, Finlandiya Büyükelçisi Pirkka Hamalainen, Danimarka Büyükelçisi Danny Annan, İsveç Büyükelçisi Malena Mard ile yapılan ortak görüşmede kendi ülkelerinde ki enerji maliyetlerinin yüksek oluşu sebebiyle imalat maliyetlerinin yükseldiğini söylediler. Bunun üzerine başkanımız Köksal Seymen’in Avrupa’da ki mobilya firmaları ile paydaş üretim yapılabileceğini bu konuda her türlü imalatı kendilerine sağlayabileceğimizi söylemiştir. Haricen Başkanımız Köksal Seymen Trabzon da yatırım yapmak istemeleri durumunda Trabzon da ki üreticilerimizle ortak tesis kurmaya hazır olduklarını belirtmiştir. Enerji maliyetleri ve kur farkından dolayı maliyetler 30/1 oranında düşmektedir bunu beraberce iyi değerlendirebileceğimizi ve büyük firmalara parça imalatı olarak da yardımcı olabileceğimizi Başkanımız belirtmiştir.

You might also like

More Similar Posts